menu
close_24px

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

CITY JOB OFFERS PLATFORM- voorwaarden van diensten

Versie mei 2023
1. EIGENAARSCHAP.

1. 1. Deze website cityjoboffers.com en iedere andere gerelateerde website (gezamenlijk, het “Platform”) is eigendom van CITY JOB OFFERS S.L. (“CJO” of “wij”), een legaal geregistreerd bedrijf volgens Spaanse wetten met als geregistreerd adres c/Albert Einstein, 1-3, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona, Spanje), met Spaans VAT nr. (“N.I.F.”) B-67082594 en geregistreerd volgens het Commercieel Register van Barcelona (Registro Mercantil de Barcelona) met Algemeen Volume [], Folio nr. [], sheet nr. [] en [] inschrijving.

 
2. HET PLATFORM.

 

2.1. Via het Platform voorzien wij gebruikes van diverse diensten gerelateerd aan recruitering, waarop in de toekomst mogelijke varianten komen. Voorbeelden van diensten:

2.1.1. Vacatureportaal. Het Platform dient als een hub voor werkzoekenden (''Kandidaten'' of ''Gebruikers'') om functies te vinden in verschillende velden en branches van derde partijen die de werkgevers zouden zijn (de ''Werkgevers'').

2.1.2. Sollicitaties. Kandidaten faciliteren in het solliciteren op banen via het Platform. Kandidaten kunnen op specifieke functies solliciteren door sollicitatieformulieren in te vullen, hun CV in te voegen en relevante informatie toe te voegen indien van toepassing.

2.1.3. Vacature updates. Deze dienst omvat gebruikers updates geven over vacatures die aansluiten op hun eisen of profiel. Gebruikers kunnen voorkeuren aangeven voor functiesoorten, locaties, of taal, en zullen meldingen krjgen zodra er relevante vacatures beschikbaar komen. Zo blijven gebruikers op de hoogte van potentiële functies.

2.1.4. Database voor werkgevers. Gebruikers mogen werkgevers ook toestemming geven om in onze data base te zoeken naar kandidaten.

 

2.2. CJO is niet betrokken bij enige recruitering processen en CJO bemiddelt louter als intermediair tussen Kandidaten en potentiële werkgevers via een digitale omgeving als het Platform.

 

2.3. Bovengenoemde betekent dat wij kandidaten geen garantie geven op een baanaanbod, of dat een Werkgever een Kandidaat aanneemt. Dit hangt geheel af van overeenstemming tussen beide partijen en hun beslissingen.

 

2.4. De Diensten zijn voor personen van een legale leeftijd (+18 jaar). In de casus van een minderjarige (minimaal 16 jaar), dan zouden wij het waarderen dat je mailt naar contact@cityjoboffers.com en indien van toepassing, voorzie ons documentatie en nodige informatie om gepast met je Kandidaten om te gaan, inclusief toestemming van je ouders of gastouder(s)  (“Minimum Leeftijd”).

 

2.5. CJO werkt momenteel aan dat geïnteresseerde Werkgevers toegang hebben tot diens database en deze raadplegen. Zodra deze functionaliteit is geïmplementeerd, zullen gepaste Algemene Voorwaarden voor Werkgevers worden toegevoegd aan deze Algemene Voorwaarden. 


3. TOESTEMMING
 

3.1. De toegang, registratie en/of ieder ander gebruik van het Platform, evenals van diens gerelateerde informatie: Diensten en inhoud zijn volgens wetgeving. Regelgeving en bepalingen staan in deze Servicevoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en iedere andere other toepasselijke wettelijke voorwaarden en beleidsoorten van het Platform (de “Juridische Voorwaarden”). 

 

3.2. Gebruikers erkennen en gaan ermee akkoord dat ze de Juridische Voorwaarden hebben gelezen en begrepen, wiens inhoud de gehele overeenkomst is tussen Gebruikers en CJO met betrekking tot het Platform.

 

3.3. Door het Platform te gebruiken, geven Gebruikers expliciet aan te erkennen en akkoord te gaan met de Juridische Voorwaarden. Bovendien erkennen en gaan Gebruikers ermee akkoord dat het Platform geen toepasbare regel- of wetgeving schendt en ook niet gebruikt zal worden voor schending.


4.
WIJZIGING.

4.1. CJO behoudt het recht om de Juridische Voorwaarden aan te passen zonder Gebruikers ervan op de hoogte te stellen. In dergelijk geval, zijn deze aanpassingen niet met terugwerkende kracht van toepassing zijn, tenzij deze in het voordeel van Gebruikers zijn. 

 

5. ACCOUNT REGISTRATIE.

5.1. Om bepaalde functies van het Platform te gebruiken, zal de Kandidaat zich registreren en een account aanmaken (het “Gebruikersaccount”). 

 

5.2. Hiervoor zullen Kandidaten:

 

5.2.1. Vereiste informatie voor de registratie opgeven dat kloppend en accuraat is;

5.2.2. Een wachtwoord kiezen en deze verzwijgen, een wachtwoord wat niet gemakkelijk ontcijferbaar is en verspreiding aan derde partijen voorkomen; en


5.2.3. Alle data op het Platform accuraat houden en CJO op de hoogte stellen van wijzigingen.

 

5.3. Ieder Gebruikersaccount dient louter door één Kandidaat gebruikt te worden, hierom is een Gebruikersaccount niet op naam van anderen te zetten.

 

5.4. Gebruikers mogen hun Gebruikersaccount verwijderen op ieder gewenst moment, door ons een schriftelijk verzoek te sturen via e-mail naar contact@cityjoboffers.com. In dergelijk geval, mogen wij alle informatie gerelateerd aan het Gebruikersaccount verwijderen, waardoor de Gebruiker mogelijk open sollicitaties en andere informatie gerelateerd aan diens account verliest.  Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor het verwijderen en/of verliezen van informatie.

 

5.5. Het gebruik van het wachtwoord is persoonlijk en niet overdraagbaar. Overdracht aan derde partijen, hetzij tijdelijk of permanent, is niet toegestaan. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het behoud van vertrouwelijkheid van hun Gebruikersaccount, profiel en wachtwoord zoals toepasbaar. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het gebruik van hun data en wachtwoorden voor het Platform, hetzij responsible for the use of their records and passwords for the Platform, al dan niet met hun toestemming. Gebruikers gaan ermee akkoord CJO direct te berichten wanneer hun Gebruikersaccount, profiel of wachtwoord zonder toestemming wordt gebruikt.

 
5.6. Het is verboden om andermans account te gebruiken of om dit te proberen, of om een nepaccount aan te maken.

 

6. GEBRUIK VAN HET PLATFORM.

6.1. Gebruikers gaan ermee akkoord het Platform te gebruiken in lijn met de wetgeving, het moraal, algemeen bekende goede gedragingen, maatschappelijke normen, en de bestaande bepalingen van de Juridische Voorwaarden. Vooral belangrijk, zonder grenzen, dat Gebruikers ermee akkoord gaan het Platform niet met een illegaal motief gebruiken, doelen die de Juridische Voorwaarden tegenspreken, om de rechten en belangen van CJO, Werkgevers of derde partijen schenden of schaden en/of op welke manier dan ook het Platform schaden, beperken, overbelasten of diens normale gebruik dwarsbomen.

 

6.2. CJO speelt geen rol in de Kandidaatselectieprocedures. Hierom dienen Gebruikers diens inhoud met gepaste taal verwoorden.

 

6.3. In het bijzonder, maar niet beperkt door bovengenoemde, dienen Gebruikers de volgende "Regels van Goed Gedrag" van het Platform aan te houden:

 1. Zich gedragen op respectvolle en beleefde wijze tijdens interacties en communicatie met andere Gebruikers en/of Werkgevers en met CJO.

 2. Geen producten en/of diensten op het Platform verkopen of adverteren, tenzij expliciet toegestaan binnen de functionaliteiten en Juridische Voorwaarden.

 3. Geen ongewenste of illegale inhoud met andere Gebruikers delen.

 4. Geen imitatiegedrag van de identiteit van derden.

 5. Derden niet lastigvallen of schandaliseren.

 6. Geen inbreuk maken op rechten van derde partijen, zoals op auteursrechten, industriële rechten of beeldrechten.

 7. Geen inhoud plaatsen met haat, geweld, racisme, intolerantie, homofobie of terrorisme.

 8. Aannames en seksuele geaardheid van derden respecteren.

 9. Vrijheid van meningsuiting van Gebruikers en derden respecteren.

6.4. De interpretatie van de Regels van Goed Gedrag vallen onder de bevoegdheid van CJO, die op ieder moment kunnen worden aangepast, zonder dat Gebruikers ervan op de hoogte hoeven te worden gesteld.

 

6.5. CJO behoudt het recht om Gebruikersaccounts te blokkeren die massaal solliciteren op vacatures, vanwege de belemmering van het standaard gedrag van andere Gebruikers.

6.6. Wij behouden het recht, om op ieder moment en zonder Gebruikers op de hoogte te stellen, de toegang van Gebruikers tot het Platform en diens diensten tijdelijk of permanent te beperken (inclusief toegang tot het Gebruikersaccount) mits dit volgens ons terecht is, vanwege schending van iedere bepaling van de Juridische Voorwaarden en/of toepasbare regelgevng, of als er terechte twijfels zijn. Dit impliceert dat CJO, zonder verplichting, het recht behoudt om nodig onderzoek te doen om bovengenoemde te voorkomen. Om deze reden mag CJO met competente wettelijke autoriteiten samenwerken.

 

6.7. De Gebruiker dient CJO direct informeren over ongemachtigd gebruik van diens account.

7. VERSIES.

7.1. De Juridische Voorwaarden stellen Gebruikers er louter toe in staat de versie van het Platform te gebruiken zoals gemaakt door CJO op het moment dat deze beschikbaar is (bijv., CJO bepaalt louter dat Gebruikers de nieuwste versie van het Platform gebruiken, waardoor Gebruikers geen versie kunnen kiezen). Eerdere of andere versies van het Platform dienen niet te worden gebruikt. Oude versies worden noch beschikbaar, noch geaccepteerd.

8. RESTRICTIES.

8.1. Ongemachtigd kopiëren van het Platform, of enig deel ervan, is uitdrukkelijk verboden.

 

8.2. De Juridische Voorwaarden geven Gebruikers louter enkele rechten om het Platform te gebruiken en CJO behoudt alle andere rechten. Gebruikers verkrijgen geen rechten, expliciet of impliciet, buiten de rechten die zij krijgen volgens de Juridische Voorwaarden. Zolang toepasbare wetgeving Gebruikers geen extra rechten geeft, mogen Gebruikers het Platform louter gebruiken zoals uitgedrukt in de Juridische Voorwaarden. Gebruikers zullen akkoord gaan met enige technische beperking op het Platform waardoor Gebruikers het Platform op bepaalde manieren gebruiken. Gebruikers gaan ermee akkoord dat het Platform gebruikers niet en niet zal toestaan om:

 
8.2.1. Te werken aan technische beperkingen van het Platform;

8.2.2. Inhoud of materiaal te plaatsen dat valse of misleidende informatie of illegale activiteiten, of instructies plaatsen voor illegale activiteiten of andere door de Juridische Voorwaarden verboden activiteiten, zoals de productie en verkoop van illegale wapens, privacyschending, verspreiding of creatie van een computervirus of hack; en/of

 

8.2.3. Een CV, profiel of sollicitatie te plaatsen namens een ander.

 

 

9.  VERIFICATIE


9.1. CJO mag het gebruik van het Platform en profielen accuraat monitoren, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, IP tracken of andere apparaatidentificatienummers. Bovendien mag CJO Gebruikers om documentatie vragen als bewijs voor legaal gebruik van het Platform volgens Juridische Voorwaarden. CJO mag vervolgens het gebruik van het Platform weigeren of stopzetten indien verdacht gebruik van het Platform, totdat de Gebruiker bewijs heeft voor correct gebruik.

10. TOESLAGEN. 
10.1. CJO biedt Diensten zonder kosten. Desalniettemin, is het in de toekomst mogelijk dat CJO betaalde diensten en/of producten aanbiedt. In dit geval zal CJO Gebruikers informeren, zodat zij kunnen besluiten of zij deze betaalde diensten en/of producten accepteren.

 

10.2. Indien van toepassing met de regelgeving omtrent consumentenbeschermingn, mag de Kandidaat die een product en/of dienst via de App heeft aangeschaft, deze binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag van de ondertekening van het contract met CJO of vanaf de dag van bestelling van het product van één bestelling, de overeenkomst annuleren zonder de reden kenbaar te maken.

 

10.3. De Gebruiker erkent dat sommige producten en/of diensten door diens aard of kenmerken van de toepaasbare sectorale regelgeving niet vallen onder de herroepingsrecht.

 

10.4. Gebruikmaken van het herroepingsrecht is kosteloos voor de Gebruiker. Desalniettemin, dient de Gebruiker op te dragen voor retourneringskosten voor de retournering aan CJO, indien dit is aangegeven op het Platform.

 

10.5. Whenever future paid products/services are offered through the Platform, Users represent and warrant to CJO that they will have the necessary authorizations to use the selected payment method at the time of placing their order, thereby exempting CJO from any liability for unauthorized or otherwise illegitimate use.

 

10.6. Payments denied, totally or partially, by the corresponding entity will automatically result in the cancellation of the order.


10.7. Payments by bank card will be subject to checks and authorizations by the issuing bank of the cards. CJO will not have access to the confidential information of the cards. Likewise, we will use payment gateways that offer security guarantees in line with market standards (e.g., SSL encryption - Secure Socket Layer).

 

11. Intellectual and industrial property rights.

11.1. Users acknowledge and agree that the whole rights, tittles and interests of and related to the Platform, its contents and software applications, including any modification, updating and new versions as well as any distinctive sign (registered or not), know-how, intellectual property right, trade secrets, domain name and any other intellectual or industrial property right (“IPR”) related to the Platform and/or its related materials, such as, but not limited to the productive behaviors, frictions, families, diagnostics, roadmaps, root causes, and the relationships between these materials, are exclusive property of CJO or are used by CJO under license and with due authorization of the holders of such rights, titles or interests.

 

11.2. In this sense, Users acknowledge and agree that they do not acquire any IPR with the mere use of our Platform and of any of its functionalities and, therefore, in no event can this use be deemed as an authorization or license to use them with different purposes to those set forth in the Legal Terms.

 

11.3. As a result of the above, it is forbidden to reproduce, in whole or in part, modify, transform, copy, distribute, communicate publicly, make available to the public, or perform any other exploitation of the Platform, its contents, applications, materials, designs and look and feel, as well as the source/object code and all those elements configuring its structure and appearance.

 

11.4. Furthermore, Users acknowledge and agree that it is forbidden to decompose, reverse engineer, or create derivative works of the software by replicating the functionality and access of the Platform, as well as the attempt to decipher the keys, systems or encryption algorithms or any other security element.

 

11.5. The non-compliance of any of these provisions will mean that CJO may exercise against the offender or offenders any suitable legal action for the defense of its rights, titles, or interests, including the possibility of claiming damages.

 

11.6. CJO shall be the owner of any, direct or indirect, improvement, benchmarking, know-how or trade secret arising from the execution of these Terms of Service related to the Platform. In particular, CJO shall be the owner of any usage information, metrics and/or any other anonymized data obtained in connection with the usage of the Platform.

 

 

12. Users’ content.
12.1. Users are the only responsible for all content, materials and any other information that they upload into the Platform and otherwise deliver to us (the “Users Content”).

 

12.2. Users are the only responsible for the information they provide to the Platform, which must be true. The User guarantees the authenticity and veracity of all the data communicated as a result of completing the necessary forms to subscribe to the Services. Likewise, the User will be responsible for keeping all the information provided to CJO updated, considering its real situation.

 

12.3. CJO does not assume any responsibility regarding the content of the images published by the Users, nor does it confirm the ownership of the copyright of them, it is the responsibility of the Users to have the necessary rights and permissions to publish them.

 

12.4. Users grant to CJO a non-exclusive, worldwide, perpetual, irrevocable, sublicensable and royalty-free license to use the Users Content only in relation to and within the framework of the Platform and Services.

 
12.5. CJO has the right, but not the obligation, to monitor the Users Content. In this sense, CJO may withdraw, remove or temporarily disable Users Content from the Platform if CJO considers that such content infringes or may infringe the Legal Terms and/or third parties rights.

12.6. Users represent and warrant to CJO that their respective Users Content does not infringe third parties’ rights and will hold CJO harmless of any sanction and/or claim in relation to the above. 

12.7. Users are the only responsible of the inaccurate or false statements made and the damages caused to CJO or third parties due to the provided information. 


13. PERSOONLIJKE GEGEVENS.

13.1. By using the Platform, Candidates acknowledge and agree that CJO may collect and process personal data about them according to the Privacy Policy of the Platform.

 

13.2. For the proper provision of the Services, we may share Candidates’ personal data with Employers.

 

13.3. For more information on how we process your personal data, please refer to our Privacy Policy.

 

14. advertering

14.1. CJO reserves the right to include advertising, whether its own or from third parties, on the Platform.

 

14.2. Employers declare that the content they upload and/or share on the Platform will not contain their own advertising or third-party advertising.

15. Liability. 
15.1. Due to the unpredictable situations that characterize Internet and technical environments, CJO reserves the right to temporarily suspend the Platform for technical, security, maintenance, or any other justified reason under CJO criteria.

 

15.2. The suspension of the Platform does not give Users any compensation or indemnification right. However, CJO will do its best efforts to limit, when possible, any suspension or interruption of the Platform.

 

15.3. Furthermore, CJO reserves the right to implement and make changes and/or updates within the Platform at any time, with or without prior notification.

 

15.4. In any event, Users acknowledge and agree that CJO will be able to make certain actions to forbid Users to access and use the Platform during limited periods of time.

 

15.5. In this sense, Users accept that CJO will not be responsible, as a result of the above-mentioned actions, for any deletion or availability failure of the Services or functionalities of the Platform.

 

15.6. CJO neither represents nor guarantees that Users obtain certain results after the utilization of the Platform. Therefore, in no event will CJO, its representatives, directors, or employees be responsible for any incidental, fortuitous, particular or consequential damage, including but not limited to any loss of profits, dismissal, admonition, data, business opportunities or software errors, having or not predictable character, and whose result is, directly or indirectly, related to use of the Platform.

 

15.7. In no event shall CJO be responsible for the contents, activities, products and/or services available through electronic links (including deep links), directly or indirectly, related to our Platform. The links included in our Platform, or that can be included in our Platform, cannot be deemed as holding any kind of relationship between CJO and the natural person or legal entity holding or managing the linked website/content, and therefore cannot be deemed as any suggestion, invitation or recommendation by CJO regarding these websites or their content.

 

15.8. CJO shall not be responsible for any loss or damage that Users can suffer as a result of the inappropriate use of the Platform or as a result of Users not complying with these Terms of Service or with the instructions provided by CJO through any means of communication.

 

15.9. CJO are not liable for actions or omissions of the potential Employers. We act as a mere intermediary only facilitating the contact between Candidates and potential Employers, being potential Employers the only liable entity against Candidates of the veracity of the conditions offered as well as the conditions of the job.
 

16. Warranties.
    
16.1. In no event shall the Services or any information provided on the Platform be deemed as an employment advice. Final decision in such matter, and in any other matter related to the professional career of Candidate shall, in all cases, solely rely on the Candidate and/or Employer as decision makers.

 

16.2. CJO warranties in the Legal Terms are exclusive and are in lieu of all other warranties, whether express or implied, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

 

16.3. CJO does not warrant: (i) that the Platform will meet other than as standard requirements or those specified by CJO in writing; (ii) that the Platform will operate in combination with software not standard or not specified by CJO from time to time; and (iii) other than as stated above, that the operation of the Platform will be uninterrupted or error-free or that the Platform will protect against all possible security threats, internet threats or other threats or interruptions.


17. Indemnity.

17.1. Users shall defend, indemnify and hold harmless CJO from and against any damage or costs (including reasonable attorneys’ fees) in connection with claims, demands, suits, or proceedings (“Claims”) arising out of or relating to (a) any actual or alleged infringement of any intellectual/industrial property rights of a third-party by the User; (b) the failure of Employers to protect Candidates confidential information or personal data as required under the Legal Terms; (c) any fraud, breach or willful misconduct by Users in connection with the performance of the Legal Terms.

18. Termination.
18.1. These Terms of Service, the Services, hereunder automatically terminate if User breaches any provision of the Legal Terms.

 

18.2. All rights and obligations in these Terms of Service will cease to apply and be extinguished on termination on any grounds, except those rights and obligations that, according to the nature or terms of the Legal Terms, shall survive the termination such.

 

18.3. Termination shall not limit CJO from pursuing other remedies available to it, including injunctive relief. Besides, CJO reserves the right to monitor and suspend the Platform as set out in other sections of the Legal Terms.

 

19. Force Majeure. 

19.1. Any possible delay or failure to execute the Legal Terms by CJO shall not be considered as a breach thereof and will be excused to the extent that it has been caused by any factors outside of reasonable control of CJO, including, acts of God, power outages, natural disasters, airspace closures and restrictions of the public authority, bad weather, pandemic, strikes, public disturbances or threats thereof and war or threat of war

 

20. toepasselijke wet en juris( law and jurisdiction.

20.1. The interpretation and/or enforceability of these Terms of Service shall be governed by the Laws of Spain unless other imperative Law applies to consumers.

 

20.2. The Parties agree to submit all conflicts arising from or related to the Services of the Platform and/or to the Legal Terms to the courts of the city of Barcelona, and they waive any other jurisdiction to which they may be entitled. However, in the event that the applicable regulations for the defense of consumers and users establish the possibility for consumers and/or users to choose the jurisdiction corresponding to their place of residence, they may proceed in accordance with said regulations.

 

20.3 On the other hand, in accordance with Article 14 of Regulation (EU) No 524/2013 on online dispute resolution for consumer disputes, we inform consumer Users that the European Commission has established an online dispute resolution platform to resolve disputes arising from contractual obligations resulting from online sales or service contracts between a consumer resident in the Union and a company established in the Union. Users can obtain additional information through the following link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


21. Contact. 

21.1. Voor vragen gerelateerd aan de Diensten/Platform, en deze Algemene Voorwaarden, hebben Gebruikers de mogelijkheid om ons direct te benaderen op volgende wijzen:

 

 • Adres: C/ Albert Einstein, 1-3, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona

 • Telefoon: +34 93 220 95 93

 • Email: contact@cityjoboffers.com